Amaltheia

Tato konference je pro všechny, které zajímá výchova v přírodě a zážitková pedagogika.

Zatímco mýto-poetická zkušenost dovedla propojit animální s lidským i posvátným, soudobá vědecko-technická racionalita se omezuje na počítání kroků a minut strávených mimo obydlí. Konference si klade za cíl opětovně zvýznamnit přírodu jako nenahraditelnou učitelku vedoucí nás od virtuality zpět k realitě přirozeného poznávání sebe sama, lidských vztahů i údivu nad krásou kosmu.

Předpokládaný okruh návštěvníků konference: 

 • veřejnost se zájmem o výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku;
 • studenti nejenom pedagogických a kinantropologických oborů;
 • absolventi škol poměřující teoretické poznatky silou praxe;
 • akademičtí pracovníci a učitelé nespokojující se s tím, čeho již bylo dosaženo;
 • členové volnočasových organizací.

Konference je realizována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pořádá ji Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 30. výročí svého založení ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání.

Sborník z konference

Termín

14.–15. 10. 2022

Místo

Pevnost poznání

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání
(Areál Korunní pevnůstky)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

Pořádá

Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání

Partneři konference

Odborný garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 103
E: ivo.jirasek@upol.cz

Administrativní garant

Dominik Kotala
student
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
E: amaltheia.ftk@upol.cz

Programový výbor

Allan Gintel, Michal Hrdlička, Ivo Jirásek, Jiří Němec, Michal Stránský, Eva Špačková

Rozpočet a fundraising

Jan Plachý, Dita Palaščáková

Organizační výbor

Kristýna Janečková, Klára Jelínková, Jonáš Junek, Eliška Karásková, Dominik Kotala, Michael Krejčí, Marek Kučera, Petr Mocek, Denisa Soukupová, Daniel Šebela, Barbora Veselá, Šárka Vičarová

Rámcový časový harmonogram

Brožura konference ke stažení

pátek | 14. 10.  
10:00–10:30 slavnostní zahájení
10:30–12:30 Příroda a hledání moudrosti = ideová (filosofická a religionistická) východiska (garant Ivo Jirásek)
 • Ivo Jirásek Amaltheia: od mýtu k vědě a zpět
 • Anna Hogenová Příroda zachraňuje!
 • Zbigniew Jan Czendlik Na půdě bez hnoje nic krásného nevyroste
 • Pavel Hošek Příroda jako učitelka života: spirituální rozměr filosofie výchovy E. T. Setona a jeho pokračovatelů
 
12:30–13:30 oběd
13:30–16:00 Příroda a očista duše i ducha = psychologické a spirituální aspekty (garant Michal Hrdlička)
 • Marian Jelínek Proč by se posilovny v první republice neuživily?
 • Michal Hrdlička Život mezi slabostí a odvahou: jak serotonin a dopamin v mozku ovlivňují naše životní volby a další tajemství
 • Zdeněk Weber Přechodový rituál v přírodě podle Dr. Arne Rubinsteina
 • Petra Drahanská Příroda – moje osobní i profesní cesta od nástroje k esenci
 • Jiří Zajíc – Edy Příroda jako učitelka duchovního života
 
16:00–16:30 coffee break
16:30–18:00 Cestování jako součást celoživotního vzdělávání = panelová diskuse (garant Eva Špačková)
 • Hynek Adámek moderátor
 • Lenka Hrabalová, Topí Pigula, Vít Voženílek panelisté
 
18:00–20:00 Příroda a rozvoj osobnosti = pedagogické aspekty (garant Jiří Němec)
 • Michal Pařízek Vztah k přírodě i druhým jako základ výchovy a vzdělávání
 • Jan Činčera Učení v přírodě, učení pro přírodu
 • Jaroslava Ševčíková Výuka přírodopisu „venku“
 • Alice Palacká Lesní pedagogika
 
20:00–23:00 společenský večer (doprovodný program)
sobota | 15. 10.
09:00–12:00 Příroda a jedinec ve společnosti = výrazné osobnosti a organizace
Představení organizací (garant Ivo Jirásek)
 • Vlastimil Kubát – Pajda – Kangitanka Liga lesní moudrosti na prahu druhého století svého působení v českých zemích
 • Barbora Trojak Role přírody ve skautské výchově
 • Vojtěch Hanuš Druh: Foglarovec
 • Milan Appel – Mikin Pionýři: Tábory jako souostroví pozitivní deviace
 • Michal Stránský PŠL
 • Martina Turečková Asociace lesních mateřských škol: "Kozy na scénu!"

Medailony osobností (garant Allan Gintel)
 • Allan Gintel Jaromíru Wolfovi s láskou
 • Ivana Turčová, Dušan Bartůněk Jan Neuman – český Kurt Hahn
 • Lucie Ryntová Václav Břicháček – ten, který ovlivnil stovky mladých lidí
 • Petr Kříž Antonín Rosický
 
Paralelní program
09:00–12:00
Workshopy = ukázky z praxe (garant Kristýna Janečková)
 • Adam Táborský Terapie mezi stromy: zasazení přírody do svého nitra nebo Příroda a duševní zdraví
 • Kristýna Janečková Jak rozvíjet emoční inteligenci pomocí prožitkových tanečních programů u dětí i dospělých
 • David Másilka Rekre-recept 2022: Jak na zážitkové kurzy osobnostně-sociálního rozvoje
 • Tomáš Driml Jak oživit úctu k přírodě
 • Ondřej Vítek Osvěta o terénní ochraně přírody uvnitř i venku
 
12:00–12:45 občerstvení
12:45–14:45 Příroda a krása prostředí = příroda jako scéna, prostředí a inspirace (garant Eva Špačková)
 • Markéta a Petr Veličkovi Výchova nejen dětí krajinou
 • Dušan Lužný Pobyt v přírodě a terénní výzkum jako nástroj kultivace myšlení v souvislostech
 • Jan Lenart Postindustriální divočina jako nástroj vzdělávání
 • Eva Špačková Útočiště v přírodě aneb šťastný domeček
 
14:45–15:15 zakončení konference

Změna programu vyhrazena.

Registrace

Registraci proveďte prostřednictvím registračního formuláře do 12. 10. 2022 (12:00 hod.).
Po tomto termínu bude registrace i úhrada poplatku možná už jen v místě a dnu konání konference, a to pouze do naplnění maximální kapacity sálu. Registrační poplatek hrazený po tomto termínu zahrnuje účast na konferenci bez nároku na stravu.

Konferenční poplatek

  konferenční poplatek
Základní konferenční poplatek 800 CZK
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty prezenčního studia 300 CZK

Přijetím platby konferenčního poplatku na účet příjemce se registrace stává závaznou. Z důvodu omezené kapacity konference rozhoduje pořadí přihlášení, respektive datum úhrady konferenčního poplatku. Platba konferenčního poplatku na místě nebude možná.
Pro akceptaci úhrady studentského poplatku musí účastník konference – student zaslat e-mailem kopii první dvojstrany indexu nebo potvrzení o studiu na adresu administrativního garanta (amaltheia.ftk@upol.cz).
Zaškrtnutím políčka „ano“ u vystavení daňového dokladu a zadáním fakturačních údajů v registračním formuláři, obdržíte při prezenci daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku.

Platby

číslo účtu | 19-1096330227/0100
IBAN | CZ09 0100 0000 1910 9633 0227
SWIFT CODE | KOMBCZPP
variabilní symbol | 995122011
zpráva pro příjemce | příjmení a jméno účastníka/ů

Poznámky k platbě

Při zadání platby konferenčního poplatku je důležité uvést variabilní symbol platby, abychom snáze přiřadili Vaši platbu právě ke konferenci Amaltheia: konference o výchově přírodou. „Do zprávy příjemce“, někdy je pole označováno jako „popis pro příjemce“, uveďte Vaše příjmení a jméno. V případě, že platíte jedním příkazem k úhradě za více účastníků konference, uveďte příjmení a jména všech.
V případě, že formulář Vašeho elektronické bankovnictví nerozděluje číslo účtu/protiúčtu na dvě pole, tj. „předčíslí/prefix a číslo účtu“, uveďte do pole čísla účtu/protiúčtu celé číslo účtu bez oddělujícího spojovníku (191096330227). Kód banky 0100 je kód Komerční banky, a. s.

Podmínky storna

Storno poplatky:
Do 13. 9. 2022 – 0 %.
Od 14. 9. do 30. 9. 2022 – 30 %.
Od 1. 10. 2022 – 100 %.

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Pro základní přehled ubytovacích kapacit hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení v Olomouci Vám zajisté dostatečně poslouží katalog ubytování na turistickém portále města Olomouce. Krátkodobé ubytování nabízí rovněž Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, koleje přímo v Kampusu Neředín.

Videozáznamy přednášek

Fotogalerie

Autorka: Veronika Musilová
více fotografií autorky si můžete prohlédnout v její fotogalerii

 

Autor: Martin Višňa

 

Autor: Michal Vorlíček

 

Autor: Michal Stránský

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)