Replikační krize ve vědě: její příčiny a důsledky

Cílem setkání je uvedení posluchačů do problému replikační krize ve vědě a zahájení široké diskuse na toto téma.

Replikační krize ve vědě je ve světové odborné literatuře aktuální a ožehavé téma. Tento problém zahrnuje:

  • Cílené vědecké podvody (falsifikace, fabrikace, plagiátorství);
  • Záměrné či nezáměrné manipulace s datovými analýzami a neznalost principů statistické inference (p hacking, HARKing);
  • Publikační zkreslení, tedy neochota autorů, recenzentů a editorů publikovat výsledky, které nemají statisticky významné výsledky;
  • Nevhodně nastavené incentivy v akademickém prostředí („publish or perish“).

Bohužel v českém akademickém prostředí toto téma téměř nerezonuje.

V první části oslovení panelisté představí formou krátkých prezentací příčiny, které vedou k neschopnosti replikovat významné vědecké studie v sociálně-vědním a biomedicínském výzkumu. Poté bude následovat diskuse na dané téma mezi panelisty i posluchači.

Pro koho

Akce je určena převážně pro doktorandy všech fakult či studenty, kteří uvažují o postgraduálním studiu na UP. Vítáni jsou ale i všichni akademičtí pracovníci z UP v Olomouci.

Pořadatel

Termín

12. 12. 2023 14:00 hod. (předpokládaný konec v 16:15 hod.)

Místo

budova NA | 4. podlaží | místnost 4.20
Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc

Administrativní garanti

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 170
E: ladislav.baloun@upol.cz

Mgr. Jiří Mališ, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 334
E: jiri.malis@upol.cz

Panelisté

Mgr. Ing. Marek Vranka, psycholog (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd),
téma: Uvedení do replikační krize v psychologii

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., matematik (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecké fakulta),
téma: Jak klasická statistika přispěla k replikační krizi aneb o prokletí p values

Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., statistik (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecké fakulta),
téma: Analýza dat: co je dobré vědět, co dělat a co nedělat

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., biofyzik (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecké fakulta),
téma: Pohled experimentátora – proč to nevychází?

Mgr. Jan Širůček, Ph.D., psycholog (Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií),
téma: Etické aspekty replikační krize a integrita vědeckých pracovníků

Evaluace

Vaše hodnocení akce je možno provést zde, případně kontaktujte garanty.

Prezentace vystupujících

Videozáznam

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)