Aktuality ve fyzioterapii

Katedra fyzioterapie FTK UP spolu s RRR Centrem a Českou kineziologickou společností pořádá odbornou konferenci Aktuality ve fyzioterapii, která je určena zejména pro fyzioterapeuty, odborné a praktické lékaře. Na počest Mgr. Josefa Urbana je tématem letošního ročníku Fyzikální terapie.

Opatření v souvislosti s COVID-19

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem COVID-19 bude nutné během celé konference užívat ochranný prostředek dýchacích cest podle příslušných norem. Dále bude provedena kontrola bezinfekčnosti účastníku (systém O-N-T) dle mimořádných opatření MZ ČR ze dne 27. září 2021.

Termín

19. 11. 2021

Místo

aula NA 4.20
budova NA | budova děkanátu
Fakulta tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 47 Olomouc

Pořádají

Katedra fyzioterapie FTK UP
RRR Centrum – Centrum léčby bolesti a pohybových poruch, spol. s r. o.
Česká kineziologická společnost

Odborný garant

PhDr. David Smékal, Ph.D.
Katedra fyzioterapie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 314
E: david.smekal@upol.cz

Program

09:00–09:40 registrace  
09:40–10:00 zahájení konference  
10:00–10:15 Mgr. Karolína Svobodová Objektivizace senzitivního a motorického prahu dráždivosti pulzní složky 50 Hz a 100 Hz frekvence dráždícího proudu
10:15–10:30 Mgr. Martina Kuběnová Vliv uložení diferentní elektrody proximálně nebo distálně na výsledné hodnoty I/t křivky
10:30–10:45 doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA Efekty elektrostimulace u dysfagických pacientů po iktu
10:45–11:00 Mgr. Júlia Demeková Elektrostimulace u dětí
11:00–11:30 MUDr. Peter Olšák Současné možnosti elektroakupunktury v léčbě nervových paréz
11:30–12:15 oběd
12:15–12:30 Mgr. Gabriela Unzeitigová Frekvenční závislost dráždivosti obalové křivky středofrekvenčních proudů
12:30–12:45 Mgr. Gabriela Hrabovská Vliv nosné frekvence amplitudově modulovaných středofrekvenčních proudů na hodnotu senzitivních a motorických prahů dráždivosti
12:45–13:00 Mgr. Ondřej Kališko Legislativní nedostatky v poskytování fyzikální terapie
13:00–13:30 doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D. Kontraindikace ve fyzikální terapii
13:30–14:00 Přestávka
14:00–14:15 PhDr. Jitka Malá, Ph.D. Ultrazvuk ve fyzioterapii
14:15–14:30 Mgr. Zuzana Krišková Rozdíly hodnot motorických prahů u "verum" et placebo ultrasonoterapie kombinované s kontaktní elektroterapií
14:30–14:45 PhDr. Marek Zeman, Ph.D. Možnosti efektivní realizace fyzikálních podnětů v balneoterapii u poruch pohybového aparátu
14:45–15:00 Mgr. Michaela Žváčková Využití fyzikální terapie při terapii ruky
15:00 ukončení konference  

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je stanoven na 500 Kč pro řádně přihlášené účastníky.

Studenti, kteří si přejí zúčastnit se konference za snížený poplatek 300 Kč v roli náhradníka (tzn. do naplnění maximální možné kapacity auly), v registračním formuláři označí možnost "student - náhradník". Registrační poplatek zaplatí až po informování organizátorem konference, že byl na základě pořadí přihlášení vybrán pro doplnění kapacity osob v aule. Počet "studentů - náhradníků", kteří budou cca týden před konáním akce kontaktováni, bude závislý na aktuálně platných opatřeních.

Platby

Platby | CZK
číslo účtu | 19-1096330227/0100
IBAN | CZ0901000000191096330227
SWIFT CODE | KOMBCZPP
variabilní symbol | 995121011
zpráva pro příjemce | příjmení a jména účastníka/ů

Registrace

Dne 12. 11. 2021 byla ukončena registrace z důvodu naplnění maximální možné kapacity.

Registraci účasti proveďte prostřednictvím registračního formuláře. Po úspěšně provedené registraci, obdržíte na Váš e-mail, který jste při registraci zadali, kopii vyplněného registračního formuláře.
Přijetím platby na účet příjemce se registrace stává závaznou.

"Studenti - náhradníci" se zaregistrují pomocí stejného registračního formuláře. Konferenční poplatek zaplatí až na základě kontaktování organizátorem akce.

Administrativní garant

Mgr. Ivana Hanzlíková, Ph.D.
Katedra fyzioterapie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 362
E: ivana.hanzlikova@upol.cz

Kredity

Bude zažádáno u Unie fyzioterapeutů České republiky (UNIFY ČR) o udělení souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce do kreditního systému v rámci postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů (pasivní účast 4 kredity).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)