Amaltheia

Tato konference je pro všechny, které zajímá výchova v přírodě a zážitková pedagogika.

Zatímco mýto-poetická zkušenost dovedla propojit animální s lidským i posvátným, soudobá vědecko-technická racionalita se omezuje na počítání kroků a minut strávených mimo obydlí. Konference si klade za cíl opětovně zvýznamnit přírodu jako nenahraditelnou učitelku vedoucí nás od virtuality zpět k realitě přirozeného poznávání sebe sama, lidských vztahů i údivu nad krásou kosmu.

Předpokládaný okruh návštěvníků konference: 

  • veřejnost se zájmem o výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku;
  • studenti nejenom pedagogických a kinantropologických oborů;
  • absolventi škol poměřující teoretické poznatky silou praxe;
  • akademičtí pracovníci a učitelé nespokojující se s tím, čeho již bylo dosaženo;
  • členové volnočasových organizací.

Konference je realizována pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pořádá ji Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 30. výročí svého založení ve spolupráci s Centrem popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání.

Termín

14.–15. 10. 2022

Místo

Pevnost poznání

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání
(Areál Korunní pevnůstky)
17. listopadu 7
779 00 Olomouc

Pořádá

Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP - Pevnost poznání

Odborný garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 103
E: ivo.jirasek@upol.cz

Administrativní garant

Dominik Kotala
student
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
E: amaltheia.ftk@upol.cz

Programový výbor

Allan Gintel, Michal Hrdlička, Ivo Jirásek, Jiří Němec, Michal Stránský, Eva Špačková

Rozpočet a fundraising

Jan Plachý, Dita Palaščáková

Organizační výbor

Kristýna Janečková, Jonáš Junek, Eliška Karásková, Dominik Kotala, Michael Krejčí, Marek Kučera, Denisa Soukupová, Barbora Veselá, Šárka Vičarová

Zvaní řečníci

Dr. Zbigniew Jan Czendlik, římskokatolický kněz (autor mj. Postel, hospoda, kostel; Uchem jehly)

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., pedagog environmentální výchovy (autor mj. Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví)

PhDr. Allan Gintel, CSc., psycholog, pedagog, nakladatel, iniciátor experimentálních kurzů Gymnasion, zakladatel Prázdninové školy Lipnice (autor mj. Zahrady pozemských radostí; Prázdniny v pohybu)

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., filosofka, fenomenoložka (autorka mj. Žít z vlastního pramene; Logos ve výchově, umění a sportu)

prof. Pavel Hošek, Th.D., teolog, religionista a pedagog (autor mj. Evangelium podle Jaroslava Foglara; Evangelium lesní moudrosti)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (autor mj. Mýty a fakta o autismu; Psychiatrie a pedopsychiatrie)

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., trenér a kouč (autor mj. Vnitřní svět vítězů; Neztraťte motivaci v době blahobytu)

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., pedagog na pomezí kinantropologie a filosofie, spoluzakladatel a první šéfredaktor časopisu Gymnasion (autor mj. Zážitková pedagogika; Putování a smysl života)

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., sociolog, religionista (prorektor UP, autor mj. Zelení bódhisattvové; Individualizace náboženství a identita)

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., architektka a vysokoškolská pedagožka (autorka mj. Architektonická soutěž a veřejný prostor; Svět architektury a divadla)

PhDr. Ivana Turčová, Ph.D., vedoucí Oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě FTVS UK

Zdeněk Weber, mentor mužských výcviků, vision questu a průvodce (autor mj. Já, muž - rozhovory o mužské cestě, hledání vize a lásce k životu)

Jiří Edy Zajíc, katolický pedagog, publicista a skaut (autor mj. Pojďme ještě kousek)

Předběžný program

  • zvaní řečníci s diskusí
  • přednášky vybrané z otevřené výzvy k vystoupení
  • panelové diskuse
  • workshopy
  • prezentace postupů a metod

Registrace

Registraci proveďte prostřednictvím registračního formuláře. Po úspěšně provedené registraci, si můžete registrační formulář vytisknout.

Konferenční poplatek

  konferenční poplatek
Základní konferenční poplatek 800 CZK
Zvýhodněný konferenční poplatek pro studenty prezenčního studia 300 CZK

Přijetím platby konferenčního poplatku na účet příjemce se registrace stává závaznou. Z důvodu omezené kapacity konference rozhoduje pořadí přihlášení, respektive datum úhrady konferenčního poplatku. Platba konferenčního poplatku na místě nebude možná.
Pro akceptaci úhrady studentského poplatku musí účastník konference – student zaslat e-mailem kopii první dvojstrany indexu nebo potvrzení o studiu na adresu administrativního garanta (amaltheia.ftk@upol.cz).
Zaškrtnutím políčka „ano“ u vystavení daňového dokladu a zadáním fakturačních údajů v registračním formuláři, obdržíte při prezenci daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku.

Platby

číslo účtu | 19-1096330227/0100
IBAN | CZ09 0100 0000 1910 9633 0227
SWIFT CODE | KOMBCZPP
variabilní symbol | 995122011
zpráva pro příjemce | příjmení a jméno účastníka/ů

Poznámky k platbě

Při zadání platby konferenčního poplatku je důležité uvést variabilní symbol platby, abychom snáze přiřadili Vaši platbu právě ke konferenci Amaltheia: konference o výchově přírodou. „Do zprávy příjemce“, někdy je pole označováno jako „popis pro příjemce“, uveďte Vaše příjmení a jméno. V případě, že platíte jedním příkazem k úhradě za více účastníků konference, uveďte příjmení a jména všech.
V případě, že formulář Vašeho elektronické bankovnictví nerozděluje číslo účtu/protiúčtu na dvě pole, tj. „předčíslí/prefix a číslo účtu“, uveďte do pole čísla účtu/protiúčtu celé číslo účtu bez oddělujícího spojovníku (191096330227). Kód banky 0100 je kód Komerční banky, a. s.

Podmínky storna

Storno poplatky:
Do 13. 9. 2022 – 0 %.
Od 14. 9. do 30. 9. 2022 – 30 %.
Od 1. 10. 2022 – 100 %.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)