Přesah

Zveme vás na setkání tázající se po duchovním rozměru sekularizovaného školství

Přijďte se podělit o své ideje, diskutovat s odborníky, hledat skutečně lidský rozměr edukace v digitálním věku technické virtuality

Konference si klade za cíl sdílet názory a zkušenosti, jak v sekulární společnosti podporovat pedagogické situace vedoucí k rozvoji duchovní dimenze člověka, tj. k postojům úžasu a údivu, dovednostem sebereflexe a tázání se po smyslu života, láskyplnému a prosociálnímu vztahu k druhým lidem, ke spřízněnosti se světem přírody i k prožitkům harmonie či hlubokého propojení.

Videopozvánka

Termín

03.–04. 10. 2024

Místo

Kaple Božího Těla

Umělecké centrum UP Olomouc
Univerzitní 225/3
77900 Olomouc

Pořádá

Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

ve spolupráci s

Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Odborný garant

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 103
E: ivo.jirasek@upol.cz

Programový výbor

prof. PhDr. Ivo JIRÁSEK, Ph.D.
Odborný garant, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

PhDr. Roman KROUFEK, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

prof. PhDr. Ivan LUKŠÍK, CSc.
Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě

Mgr. Pavel VESELSKÝ, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační výbor

Ing. Vladimír HOBZA, Ph.D.
Garant rozpočtu, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. Kristýna JANEČKOVÁ
Mgr. Alžběta HALUŠKOVÁ
Mgr. Petr MOCEK

Studenti doktorského studijního programu na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Předpokládaný okruh návštěvníků konference

  • akademičtí pracovníci a učitelé všech stupňů vzdělávání;
  • pedagogové volného času, andragogové a profesionálové v neformálním vzdělávání;
  • studenti pedagogických, kinantropologických a humanitních oborů;
  • veřejnost se zájmem o netriviální pohledy na znovu objevované cesty edukace.

Předběžný program

  • zvaní řečníci
  • přednášky vybrané z otevřené výzvy k vystoupení
  • panelová diskuse
  • workshopy

Zvaní řečníci

prof. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
filosof výchovy se zaměřením na charakterovou výchovu, komeniolog

Tajemství morální autority pedagoga

Co je to autorita? Co je to morální autorita? Jak vzniká? V čem spočívá? Přednáška nabízí Komenského pojetí morální autority učitele a její význam pro výchovně-vzdělávací proces. Jak souvisí pojmy jako řád, disciplína, nárok nebo kázeň s formováním identity a morálního charakteru jedince? Jak vypadá edukační proces bez autority? Jaké má důsledky pro morální vývoj dítěte? Jak souvisí autorita s pojmy "dobro" a "transcendence"?

Mgr. et Mgr. Kamila Němečková, Ph.D. 
interdisciplinární kulturoložka a terapeutka zaměřená na nenáboženskou spiritualitu a postmaterialistickou vědu

Spiritualita a postmaterialistická věda ve vzdělávání

Naše sekularizované školství stojí stále na souboru předpokladů, ze kterých vycházela moderní věda. Newtonovsko-karteziánské paradigma se jednostranně orientovalo na rozumový přístup k poznání a na materiální a technologický růst a zcela opomnělo duchovní rozměr života. Stojíme na prahu změn. Současná postmaterialistická věda se zabývá oblastmi, které byly dříve vyřazeny z možného vědeckého zkoumání. Otevírají se témata povahy života, vztahu mozku a vědomí, smyslu vesmíru nebo zkoumání nemateriálních entit (např. mysl), které mají vliv na náš reálný svět. Nejde o nic menšího než o přehodnocení části předpokladů, na nichž naše kultura v posledních stoletích stála a zároveň do této doby nemyslitelné sblížení vědy a spirituality. Spirituální praktiky mají pozitivní dopad v kognitivní, emocionální, fyzické, spirituální i sociální oblasti a příznivě modifikují strukturu mozku, zlepšují imunitu a podporují expresi prospěšných genů.

Mgr. Karel Müller – Pastoral brothers
farář, učitel a terapeut, člen tvůrčího dua Pastoral Brothers

Spiritualita a sociální média

Na sociálních sítích Češi v průměru tráví přes dvě a půl hodiny denně. Sítě samotné se staly důležitou součástí našeho každodenního života. Sdílíme tam emoce, hledáme informace a pociťujeme sounáležitost. A co spiritualita? Má na sociálních sítích vůbec místo? Lze ji tam vůbec předat a zažít?

Registrace

Registraci proveďte prostřednictvím registračního formuláře do 15. 09. 2024 (12:00 hod.).

Konferenční poplatek

  konferenční poplatek
Základní konferenční poplatek 800 CZK

Přijetím platby konferenčního poplatku na účet příjemce se registrace stává závaznou.
Zaškrtnutím políčka „ano“ u vystavení daňového dokladu a zadáním fakturačních údajů v registračním formuláři, obdržíte při prezenci daňový doklad o zaplacení konferenčního poplatku.

Platby

číslo účtu | 19-1096330227/0100
IBAN | CZ09 0100 0000 1910 9633 0227
SWIFT CODE | KOMBCZPP
variabilní symbol | 995124031
zpráva pro příjemce | příjmení a jméno účastníka/ů

Poznámky k platbě

Při zadání platby konferenčního poplatku je důležité uvést variabilní symbol platby, abychom snáze přiřadili Vaši platbu právě ke konferenci Přesah: Spirituální gramotnost a smysl života v pedagogice a kinantropologii. „Do zprávy příjemce“, někdy je pole označováno jako „popis pro příjemce“, uveďte Vaše příjmení a jméno. V případě, že platíte jedním příkazem k úhradě za více účastníků konference, uveďte příjmení a jména všech.
V případě, že formulář Vašeho elektronické bankovnictví nerozděluje číslo účtu/protiúčtu na dvě pole, tj. „předčíslí/prefix a číslo účtu“, uveďte do pole čísla účtu/protiúčtu celé číslo účtu bez oddělujícího spojovníku (191096330227). Kód banky 0100 je kód Komerční banky, a. s.

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami. Pro základní přehled ubytovacích kapacit hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení v Olomouci Vám zajisté dostatečně poslouží katalog ubytování na turistickém portále města Olomouce. Krátkodobé ubytování nabízí rovněž Správa kolejí a menz Univerzity Palackého v Olomouci, koleje přímo v Kampusu Neředín.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)